Новости од индустријата

Кои се процесните типови на пумпа за кашеста маса?

2021-05-31
Типови на технологија на пумпа од тиња се: директно испуштање, празнење на реле, копање и дување, технологија на апсорпција на подводен песок, технологија на градење на чекање за плима, технологија на изградба на вреќа за истурање кал. Еве неколку примери:


1. Директно одводнување: пумпа за кашеста маса директно ја испушта калта во назначената положба;


2, реле испорака: може да ја подобри ефикасноста, толку повеќе контакти, подалеку од редот, не треба црвено пумпа за висок притисок;


3. Копајте, транспортирајте и дувајте: ако нема извор на почва или песок во градежната област, ископајте го и транспортирајте го од далечина до градилиштето, а потоа пренесете го до местото преку единицата за пумпа кашеста маса за полнење или полнење;


4, чекајќи го процесот на градење плима: процесот е под влијание на плимата и осеката, пумпата за кашеста маса е закотвена на површината на плажата, плимата го прави да плови, а изградбата продолжува и по плимата и осеката, проектот за мелиорација е повеќе употреба на овој процес;


5, процесот на изградба на торбата со кал: неговиот процес е многу висок технички барања и безбедносни барања, анализа на метеоролошки, хидролошки, геолошки, геоморфолошки и други природни услови, инженерски дизајн, барања за инженерски јазли, ткаенина, избор на песок, бројот на пумпа за кашеста маса и дистрибуција како ланец на работа